Slavnostní předání rekonstruovaných sociálních zařízení

Slavnostní předání rekonstruovaných sociálních zařízení

30. září 2008

V úterý 30. září 2008 proběhlo ve škole slavnostní předání sociálních zařízení po rozsáhlé rekonstrukci…

Za Liberecký kraj se setkání zúčastnil Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením rezortu školství, mládeže a tělovýchovy a dále Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic Libereckého kraje. Přítomni byli i zástupci dodavatelské firmy NISAINVEST a zástupci projektanta.

V rámci krátkého zhodnocení dvouletého období rekonstrukcí na Randovce připomněl Mgr. Doležal, že do školy bylo investováno 26 mil. korun, a to částečně na rekonstrukci bývalého škvárového školního hřiště, generální rekonstrukci hlavní kanalizační přípojky školy včetně finální úpravy povrchu vnitřního parkoviště pro zaměstnance a nyní, ve třetí etapě, na rekonstrukci sociálních zařízení. Důležitým výsledkem celé rekonstrukce je i to, že škola se nyní stává plně bezbariérovou.

Reportáž ze slavnostního předávání je možné zhlédnout na stránkách regionálního vysílání televize RTM.