Slavnostní shromáždění studentů k 17. listopadu

Slavnostní shromáždění studentů k 17. listopadu

11. listopadu 2015

Tradiční setkání všech žáků a pedagogů školy se uskutečnilo 10. listopadu 2015, tentokrát v prostorách jabloneckého kina Radnice…

Ohlédnout se za uplynulým školním rokem, ocenit ty žáky, kteří v něm reprezentovali školu na poli studijním či sportovním, a zároveň si připomenout Den boje studentů za svobodu a demokracii, to je každoročně cílem slavnostního shromáždění žáků a pracovníků školy.

V letošním roce jsme se rozhodli připomenout si silný životní příběh paní Věry Čáslavské – vynikající české sportovkyně a ženy pevných morálních zásad. I když se paní Věra Čáslavská nakonec nemohla setkání osobně zúčastnit, bylo pro nás všechny velkým zážitkem projít při sledování jejích osudů ve filmu Věra 68 novodobou historií našeho státu a připomenout si, že svoboda a demokracie jsou hodnoty, o které je třeba v každé době usilovat a bojovat. Paní Věra Čálavská se díky své tvrdé práci a pevným životním postojům stala člověkem, který k obnově těchto hodnot v naší zemi významně přispěl. Spontánní potlesk studentů Randovky na konci filmu byl pak tím nejlepším důkazem, že právě takoví lidé mají co říci i dnešní mladé generaci.

Samotného předávání cen úspěšným studentům Randovky se pak ujal pan Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonce nad Nisou, společně se svým statutárním náměstkem panem Pavlem Svobodou. Oceněno bylo 40 žáků za studijní úspěchy a 28 sportovců.

Díky patří všem, kteří školu vynikajícím způsobem reprezentovali, ale i jejich učitelům a trenérům. Věřím, že v letošním školním roce budou všichni ve svém úsilí pokračovat.