Soutěž Promluv k světu bublinou

Soutěž Promluv k světu bublinou

10. prosince 2017

Třída V2.A se na začátku školního roku věnovala problematice, jež je v poslední době diskutovaná, a sice otázkám udržitelného rozvoje planety. Odpovědná spotřeba, život ve vodě, mír ve světě, konec chudoby, konec hladu – to jsou jen některá z témat, nad kterými se účastníci soutěže zamýšleli.

Cílem bylo vytvořit smysluplný příběh na vybrané téma, pak jej nápaditě a tvořivě zpracovat do komiksové podoby, nakonec se přihlásit do soutěže a …třeba vyhrát.

Do soutěže bylo z naší školy zasláno 7 vybraných komiksů. Brzy nastal den, kdy se dvěma našim žákyním – Kateřině Knížkové a Justýně Novákové ozvala organizace Adra a pozvala obě dívky na vyhlášení vítězů komiksové soutěže do Prahy.

V sobotu 2. prosince 2017 se Kateřina s Justýnou dostavily do Centra OSN. Po náležitém uvítání organizátorkou akce Anežkou Doležalovou, ředitelem informačního centra OSN Michalem Brožou a dalšími osobnostmi převzaly cenu za 3. místo ve své kategorii. Odpoledne pak pokračovalo celé setkání workshopem věnovaným problematice tvorby komiksu, ten byl veden výtvarníkem T. Kučerovským.

Oběma vítězkám upřímně gratuluji.

Zajímavé komiksy zpracované třídou V2.A budou v brzké době vystaveny i v naší škole, hledejte je v prostoru tzv. krčku. Tímto i Vás zveme k jejich přečtení.

Mgr. Jitka Jungmannová