Stpendium pro nadané sportovce

Stpendium pro nadané sportovce

Stpendium pro nadané sportovce

1. února 2024

Nestává se často, aby se přihlásila některá firma, že by ráda podpořila studijně nadané sportovce. Když tedy školu oslovila společnost Silnice LK, že by ráda podpořila ty ze studentů sportovních tříd, kteří dosahují dobrých studijních výsledků, dohodli jsme se okamžitě.

Dárce si stanovil 3 podmínky získání stipendia. Minimální absence ve výuce, kvalitní sportovní přípravu a výborný prospěch.
A tak ke svému pololetnímu vysvědčení dostali sportovci dárek v podobě vypsaného stipendijního programu. Svými podpisy jeho vyhlášení stvrdili Petr Správka – předseda představenstva společnosti Silnice LK, Michaela Kubínová – předsedkyně nadačního fondu Randovka a ředitel školy Tomáš Hofichter.


Děkujeme…