Studentská agora – dostali jsme se do semifinále!

Studentská agora – dostali jsme se do semifinále!

13. dubna 2014

Studentská agora je debatní projekt, který si klade za cíl zlepšit kreativitu a samostatnost žáků, najít validní zdroje informací, umět solidně argumentovat a naučit se o problému přemýšlet…

Krajské kolo proběhlo dne 11.4.2014 v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Náš desetičlenný tým reprezentovali: Jakub Vrbický, Jakub Liška, Jiří Pop, Jan Motl, Filip Karban, Tadeáš Košek, Tomáš Sopr, Kristýna Melounová, Tereza Opluštilová a Danka Žuchová. Museli jsme zpracovat a nastudovat 18 tezí, připravit si varianty i pro oponenturu. Z vylosovaných témat se diskutovalo o problematice vojenského zásahu v Sýrii, o významu lustračního zákona, zazněly také otázky ze sociálních oblastí,
Výkony se hodnotily poměrně přísnou tříčlennou porotou, odborný dohled a zároveň výklad provedl prof. Dr. Josef Šedlbauer z Technické univerzity Liberec.
Děkuji všem účastníkům tohoto diskusního fóra, semifinále považují za velký úspěch !