Studentská rada

Studentská rada

8. října 2008

Dne 8.10.2008 se konalo zasedání Studentské rady Gymnázia v ulici Dr. Randy…

Jednání studentů mělo několik částí. Na začátku byly zodpovězeny dotazy žáků, které se týkaly cen v automatu, změny sortimentu pití či toho, zda by se na naší škole opět mohl objevit prodej baget.

Dalším bodem projednávání bylo studium, tedy hlavně otázky ke státním maturitám (nejvíce informací naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Třetí, ale neméně důležitá součást naší schůze, byla debata o nově zrekonstruovaných sociálních zařízeních. Jak jste si už mohli povšimnout, máme na dívčích záchodech novinku – hygienickou kabinu, která by měla být podle nových norem jejich součástí. Stojí místo bývalého učitelského WC, které je nyní zpřístupněno přímo z chodby. Zápach v učebně fyziky, který byl způsoben špatným těsněním, by měl být definitivně odstraněn.

Hlavním důvodem, proč byla na dnešní Studenské radě vyžadována účast všech tříd, byl nejdůležitější bod programu – školní kalendář. Jak jistě víte, v loňském roce byl kalendář souhrnem všech akcí školního roku 2007/2008. Nyní nás čekají jisté změny – kalendář by měl spíše prezentovat třídy jako takové. Pro každou bude vyhrazen určitý prostor, který by měl být zaplněn texty, fotkami či čímkoliv jiným. Podmínkou je však elektronická podoba. Šibenční termín pro odevzdání podkladů pro kalendář na disk „O“ je 30.10.. Bližší informace o velikosti fotek a formátech vám poskytnou zástupci vaší třídy.

Studentské rady se zůčastnili studenti dvanácti tříd (V1.A – Jana Petržilková, Josef Dvořák; V2.A – Pluhařová Veronika, Albaniová Denisa; V3.A – Burová Zuzana; V4.A – Jílková Markéta; V5.A – Dominik Pech, Jiří Mikulášek; V6.A – Petr Kabelka, Michala Hengalová; V7.A – Martin Večeřa, Saifrová Tereza; 1.A – Miroslav Růžička, Filip Spura; 2.A – Jaroslav Doležal, Vojtěch Opluštil; 3.A – Tomáš Jankaj, Iva Kusáková, S2.A – Matěj Krupčík, Veronika Vzoreková; S3.A – Marek Kittel, Martin Hušek).