Témata maturití písemné práce z CJL 2009

Témata maturití písemné práce z CJL 2009

8. dubna 2009

Ve středu 8. dubna 2009 konali naši maturanti písemnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury…

Úkolem maturantů bylo napsat maturitní práci na jedno z těchto témat:

1. „Byli jsme při tom…“

Reportáž, nebo novinový článek z největší sportovní události roku 2009 v České republice – Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci.

(téma zvolilo 9 maturantů)

2. „Kdybych musela prožít svůj život ještě jednou, udělala bych možná tytéž chyby, ale dříve.“ (Tallulah Bankhead)

Vypravování příběhu, který přinesl poučení.

(téma zvolilo 27 maturantů)

3. „Svět je jen jeden, není kam utéci.“ (Arnošt Lustig)

Úvaha nad postavením České republiky v současné Evropě.

(téma zvolilo 19 maturantů)

4. „Nemusím vždy souhlasit s tím, co říkáte, ale budu do konce života hájit vaše právo to říkat. “ (Voltaire)

Zamyšlení nad svobodou slova, právem vyjádřit svůj názor a kvalitou komunikace mezi lidmi v současném světě.

(téma zvolilo 29 maturantů)