Testování VEKTOR

Testování VEKTOR

31. října 2011

V průběhu měsíce října se žáci maturitního ročníku naší školy zúčastnili testování společnosti SCIO, která se snažila přizpůsobit úroveň testů státním maturitám..

Povinně všichni žáci prošli testem z českého jazyka a angličtiny, volit si dále mohli libovolný počet testů z předmětů německý jazyk, obecné studijní předpoklady, matematika, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis a základy společenských věd. Letos poprvé jsme zvolili on-line testování s proškolenými zadavateli S. Seidlovou, Z. Hanákem a R. Papouškem. V modulu SAMOUK vznikl kurz s názvem „testování VEKTOR“, kde měli žáci přístup k pokynům a informacím o průběhu testování. Organizátoři slíbili poslat do školy elektronickou zprávu ke konci listopadu a souhrnné individualizované zprávy s výsledky testování do 6. prosince 2011, tedy ještě před konečným termínem přihlášek k maturitě.