Úspěch v soutěži časopisu Geografické rozhledy

Úspěch v soutěži časopisu Geografické rozhledy

24. února 2012

Zhruba po roce, díky sponzorovi, který nám zajistil pro výuku zeměpisu odběr časopisů Geografické rozhledy a Dnešní svět, jsme se mohli znovu zúčastnit náročné soutěže v časopise Geografické rozhledy..

Soutěžící měli poznat podle satelitních snímků a krátké charakteristiky některá města z celého světa. Současně bylo úkolem označit půdorys města z hlediska geometrických tvarů. A hned jsme zaznamenali velký úspěch. V celém množství odpovědí bylo pouze 26 správných a mezi 3 výherci bez rozdílu věku se objevili 2 studenti naší kvinty – Dominik Liška a Martin Vltavský. Navázali tak na úspěchy svých předchůdců. Blahopřejeme a současně děkujeme prof. Tulpové za konzultace v oblasti geometrie.