Úspěch v soutěži SOČ

Úspěch v soutěži SOČ

14. května 2015

Ve středu 13.5. se na Technické univerzitě v Liberci konalo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost..

Studenti v této soutěži prezentují své práce v přírodovědných, humanitních i technických oborech. Naše studentka 3. ročníku Eliška Krajinová se soutěže zúčastnila v oboru zdravotnictví, ve kterém byla jako každý rok vysoká konkurence. O to cennější je tak krásné třetí místo její práce na téma Vývoj úrovně aerobní zdatnosti a somatického rozvoje dívek ve věku 11-15 let na školách s rozšířenou sportovní přípravou v libereckém regionu.

K úspěchu blahopřejeme!