Úspěšní atleti

Úspěšní atleti

25. září 2017

Ve čtvrtek 14. 9. se družstva dívek a chlapců zúčastnila okresního kola středoškolských závodů v atletice, a to velmi úspěšně.

Děvčata obsadila po napínavém souboji se svými soupeřkami z Gymnázia U Balvanu (atletky z Obchodní akademie byly suverénně nejlepší) velmi pěkné 2. místo.
Chlapci z Randovky jasně dominovali závodům ve většině disciplín a bezkonkurenčně vyhráli
celkové pořadí.

Mezi nejlepší dívky patřila Veronika Jégrová (3. v dálce a 1. v kouli) a nejlepšími chlapci byli Miroslav
Evják (1. ve výšce a 3. v dálce), Daniel Petrželka (1. v dálce a 2. ve výšce) a Dominik Fidra (1. na 100 m
a 3. na 400 m). Nejlepší disciplínou byl běh na 400 m (1. Umlauf, 2. Tichý, 3. Fidra). Kompletní výsledky najdete na sportovní nástěnce.

Výsledky našich závodníků by obě družstva opravňovala ke startu na krajském kole. Jelikož by
se nemohlo zúčastnit několik atletů a atletek kvůli blížícímu se MČR a navíc je na stejný den
naplánováno fotografování tříd, byla možnost reprezentace našeho okresu nabídnuta dalším družstvům.

P. Jandera