Ústní část maturit

Ústní část maturit

28. května 2012

V týdnu od 21.- 25.5.2012 proběhla na naší škole ústní část maturit..

Byla rozdělena do dvou částí – v prvé polovině týdne probíhaly maturity státní, související s již napsanými písemnými částmi a ve druhé polovině týdne pak zkoušky školní, čili profilové. Z celkového počtu 80 –ti našich maturantů, kteří měli jarní termín jako řádný, složilo státní část 79 z nich. V profilových zkouškách, jejichž obsah a náročnost určuje škola sama, pak neuspělo 6 dalších studentů, kteří se mohou přihlásit do 25.6.2012 k podzimním opravným termínům. Do 30.5.2012 by měl CERMAT pro naši školu uvolnit sumární výsledky jarního kola maturit tak, abychom mohli pro všechny úspěšné maturanty včas vytisknout a nachystat ke slavnostnímu předání maturitní vysvědčení a protokoly o výsledcích společných částí státních maturit.