21.02.2022 se na Gymnáziu dr. Antona Randy konalo školní kolo anglické olympiády pro vyšší gymnázium. Téměř 60 studentů prvních tří ročníků vyššího gymnázia se v 10 hodin sešlo v učebnách M35 a M37 a po malých problémech s počítači začalo plnit písemnou část zkoušky. Ta se skládala z poslechu, gramatiky a čtení. Podle bodů se pak vyhodnotilo 11 nejúspěšnějších studentů – letos z kvinty, sexty a septimy (11 proto, že 2 studenti měli stejný počet bodů). Ti postoupili do ústního kola zkoušky, které proběhlo postupně ve dvojicích a jedné trojici. Všichni studenti si v ústní části vedli výborně a z vyrovnaných výkonů nebylo snadné vybrat vítěze.

Na prvních třech pozicích nakonec skončili Tonda Skal (V6.A) na 3. místě, Dan Kolář (V6.A) na 2. místě a Jáchym Hulswit (V7.A) na místě prvním. Do krajského kola postupuje Jáchym s Danem. Děkujeme všem za účast!