Utkání našich nejlepších studentů angličtiny

Utkání našich nejlepších studentů angličtiny

Utkání našich nejlepších studentů angličtiny

22. února 2022

21.02.2022 se na Gymnáziu dr. Antona Randy konalo školní kolo anglické olympiády pro vyšší gymnázium. Téměř 60 studentů prvních tří ročníků vyššího gymnázia se v 10 hodin sešlo v učebnách M35 a M37 a po malých problémech s počítači začalo plnit písemnou část zkoušky. Ta se skládala z poslechu, gramatiky a čtení. Podle bodů se pak vyhodnotilo 11 nejúspěšnějších studentů – letos z kvinty, sexty a septimy (11 proto, že 2 studenti měli stejný počet bodů). Ti postoupili do ústního kola zkoušky, které proběhlo postupně ve dvojicích a jedné trojici. Všichni studenti si v ústní části vedli výborně a z vyrovnaných výkonů nebylo snadné vybrat vítěze.

Na prvních třech pozicích nakonec skončili Tonda Skal (V6.A) na 3. místě, Dan Kolář (V6.A) na 2. místě a Jáchym Hulswit (V7.A) na místě prvním. Do krajského kola postupuje Jáchym s Danem. Děkujeme všem za účast!