V2.A v IQ parku

V2.A v IQ parku

17. května 2012

V pátek 11.5. jsme navštívili IQ centrum v Liberci.

Vyučování pro nás skončilo již po druhé vyučovací hodině, což byl pro celou třídu asi ten největší zážitek.Schody do posledního patra IQ-čka, kde jsme se měli vzdělávat, byly nekonečné.Čekala nás přibližně hodina a půl pokusů, které nakonec všechny velmi bavily. Postupně jsme obešli 8 stanovišť, u kterých jsme si vyzkoušeli pokusy týkající se hydrostatického tlaku, anomálie a tvrdosti vody, hustoty, přetlaku a podtlaku nebo principu spojených nádob. Ke každému z těchto jevů jsme dostali pracovní list, který nás donutil se nad vším trochu zamyslet. Velmi milí organizátoři této akce organizované pouze pro školy nám vždy ochotně pomohli a vysvětlili vše, čemu jsme nerozuměli. Nakonec nám řekli správné odpovědi i odůvodnění. Byla to metoda vyučování ,,Škola hrou“ a Jan Amos Komenský by z nás měl opravdu radost.

Všechny nás to moc bavilo, ale už jsme se nemohli dočkat, až dostaneme rozchod po celém IQ centru. Rozprchli jsme se, než bys řekl ,,švec!“. Škoda – zhruba po půl hodině jsme již museli IQ park opustit, abychom se vrátili do Jablonce včas.

Tento výlet byl moc super a myslím si, že celá třída by si ho moc ráda BRZY zopakovala…