Poskytování informací

Přijímání stížností, podnětů, žádostí a oznámení v souladu se zákonem 106/1999 Sb. a §2 odstavec 1 vyhlášky č. 150/1958 zajišťuje v podatelně školy paní Ilona Janušková.

  • 3 dny po obdržení žádosti škola sdělí, že věc nepatří do její působnosti a věc se proto odkládá
  • 7 dní po obdržení žádosti škola sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
  • 7 dní po obdržení žádosti škola vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu od doručení výzvy
  • 15 dní do doručení žádosti škola vydá informaci
  • 15 dní po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
  • 15 dní po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán