Od 1. 9. 2018 vešly v platnost nové školní vzdělávací programy (ŠVP). Oproti starším verzím došlo k rozdělení dokumentu dle studijních oborů. ŠVP budou postupně platit vždy od 1. ročníku, respektive od 1. a 5. ročníku u Osmiletého studijního oboru, a to u tříd, které do těchto ročníků nastoupí po 1. 9. 2018.

Pro ostatní ročníky platí i nadále ŠVP č.j. 439/2011.