Volby do školské rady 2018

Volby do školské rady 2018

9. dubna 2018

V souladu s ustanovením §167 a §168 Školského zákona vyhlásil dne 9. dubna 2018 ředitel školy volby do Školské rady při Gymnáziu Dr. Antona Randy  v Jablonci nad Nisou. Volit se budou dva zástupci rodičů nezletilých žáků a žáků zletilých a také 2 zástupci pedagogických pracovníků školy.

Zřizovatel vydal pro tyto volby Volební řád. V souladu s ním stanovil ředitel školy, že návrhy kandidátů lze podávat do sekretariátu školy na do 24. dubna 2018.

V této lhůtě bylo podáno 5 návrhů na členy školské rady. Zveřejněna byla kandidátní listina.

Samotné volby pak proběhly ve středu 9. května 2018 od 10.00 do 17.00 v recepci školy.

Zápis o průběhu a výsledcích voleb byl zveřejněn dne 11. května 2008.