Výhra ve výtvarné soutěži

Výhra ve výtvarné soutěži

Výhra ve výtvarné soutěži

22. října 2019

Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a jeho liberecké koordinační centrum sídlící v Eurocentru Liberec pořádalo i letos v rámci Evropského dne jazyků výtvarnou soutěž. A letos byli dva naši žáci skutečně úspěšní.

Soutěže s názvem „Obraz země v Evropě“ se zúčastnili žáci V2. A. Úkolem bylo samostatně najít a výtvarně zpracovat informace o té evropské zemi, jež autora zajímá. Na tvorbu nebylo až tak mnoho času, ale nakonec přece jen vzniklo několik velmi pěkně zpracovaných výkresů, jejichž zdařilé kopie lze nyní zhlédnout na nástěnkách v sekundě.

Originály výkresů bylo ovšem nutné dopravit do Liberce, kde byly vystaveny v prostorách vědecké knihovny a posléze ve volnočasovém klubu mládeže V-klub.

A pak, před několika dny, přišel pěkně znějící e-mail, z něhož nyní cituji pana Martina Fishera, regionálního koordinátora informačních aktivit o Evropské unii: ,,…mám tu milou povinnost Vám oznámit, že se studenti z Vaší školy umístili hned 2x na stupních vítězů! Na 3. místě se umístila Milena Baloghová a na 1. místě Štěpán Kuška s Itálií, kde nás ten nápad a jeho provedení opravdu nadchlo!”

Ráda bych tímto oběma žákům poděkovala za kreativní přístup, reprezentaci školy a pogratulovala jim k úspěchu i k věcným darům, které jim z Liberce dorazily.

 

Jitka Jungmannová