Výsledky maturitních zkoušek – jaro 2018

Výsledky maturitních zkoušek – jaro 2018

Výsledky maturitních zkoušek – jaro 2018

4. června 2018

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které proběhlo v pondělí 28.5.2018 na jablonecké radnici, bylo vlastně završením celého maturitního zkušebního období. To vlastně započalo již 11.dubnem tohoto roku, kdy všichni žáci maturitních ročníků zasedli poprvé do lavic v rámci státních maturit a napsali písemnou práci z českého jazyka a literatury.

Po té ještě museli maturanti zdárně ukončit ke 30.4.2018 studium posledního ročníku tak, aby mohli nastoupit k dalšímu pokračování maturit. Bez jednoho studenta maturitních ročníků se to podařilo všem a  tedy 82 z nich obdrželo výroční vysvědčení s právem nastoupit k maturitě.

Ve dnech 2. – 4. 5. 2018 pak následovaly zbylé písemné části státních maturit a ve středu 16.5. 2018 se všechny maturitní třídy postupně sešly ke slavnostnímu zahájení ústních částí maturit. Ty probíhaly až do úterý 22.5.2018 s celkovou následující bilancí:

  • písemné části státních maturit složili úspěšně všichni žáci letošních maturitních tříd, neúspěšný byl pouze jeden absolvent z roku 2017
  • nejúspěšnější maturitní třídou byla oktáva osmiletého studia, ve které odmaturovali úspěšně všichni studenti
  • ve třídě 4.A bylo úspěšných 29 studentů, pouze 2 studenti nezvládli po jednom profilovém předmětu
  • ve třídě se sportovní přípravou bylo neúspěšných 5 studentů, 2 z nich byli neúspěšní pouze v jednom profilovém předmětu, u zbylých se jednalo i o zkoušky části státní
  • 2 maturanti z předchozích let konali opravné termíny maturitní zkoušky a v obou případech byli úspěšní

Můžeme být právem hrdi na skutečnost, že při slavnostním předávání obdrželo 20 absolventů maturitní vysvědčení s vyznamenáním. Všem úspěšným absolventům naší školy přejeme zdárné pokračování na vyšších stupních vzdělání a těm, co tentokrát neuspěli, pak zdařilé podzimní opravné termíny.

Libor Titěra