Výsledky studentských voleb 2021 na Randovce

Výsledky studentských voleb 2021 na Randovce

Výsledky studentských voleb 2021 na Randovce

24. září 2021

Volební komise složená ze studentů SAS sečetla odevzdané hlasy z okrsku Randovka a v souladu s pravidly pro jejich přepočet dle zákona č. 189/2021 Sb. provedla přepočet na mandáty v poslanecké sněmovně ČR, aby nasimulovala, jak by volby dopadly, kdyby stejně hlasovala celá ČR.

Oprávněných voličů z řad studentů máme na Randovce 324. Svůj hlas odevzdalo 132, což činí celkem 40.74% účast. Bohužel 4 hlasy jsme museli prohlásit za neplatné (škrtání, volba strany nekandidující v Libereckém kraji apod.).

Děkujeme všem voličům, kteří odevzdali svůj hlas a věříme, že až se 8. a 9. října otevřou volební místnosti ve skutečných volbách do poslanecké sněmovny ČR, bude účast oprávněných voličů z řad studentů Randovky větší než, jaká byla ve volbách studentských.

Zákonem č. 189/2021 Sb., účinným od 1. července 2021, byly nově upraveny uzavírací klauzule pro koalice, u dvoučlenných koalic byla uzavírací klauzule stanovena na 8 % z celkového počtu hlasů, pro tří a vícečlenné koalice byla uzavírací klauzule stanovena na 11 % z celkového počtu hlasů. Opětovně byla zákonem č. 189/2021 Sb. zavedena dvě skrutinia pro přidělování mandátů. V prvním skrutiniu jsou mandáty rozdělovány na úrovni volebních krajů pomocí Imperialiho kvóty. Ve druhém skrutiniu jsou na celorepublikové úrovni zbývající mandáty rozděleny volebním stranám pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Mandáty z druhého skrutinia jsou následně přiděleny do těch volebních krajů, ve kterých měla volební strana největší zbytek hlasů po dělení v prvním skrutiniu.

zdroj: Český statistický úřad

Výsledky pro volební okrsek Randovka naleznete níže. Pokud vás zajímají celostátní výsledky voleb, naleznete je na webu jsns.cz.