Výuka českého jazyka v primě

Výuka českého jazyka v primě

Výuka českého jazyka v primě

18. září 2019

Naši primáni zahájili výuku literatury tématem Můj domov. Kromě četby zajímavých ukázek měli za úkol vytvořit krátkou báseň, která by se vztahovala k jejich městu nebo domovu. O některé z nich bych se s vámi chtěla podělit. Přeji primánům, aby se jim v nové škole líbilo.

Lenka Sejnová

Ukázky básní

Jablonec to krásné město
Sice malé ale přesto
Užívám si každý den
Je to skoro jako sen
Ráno když se probudím
Rozhodně se nenudím
Zuby, sprcha, snídaně
Někdy skončím ve vaně
Potom musím do školy
Kde mi zas daj úkoly

Jablonec to krásné město
Sice malé ale přesto
Dochází mi právě tužka .
Musím končit je to fuška

Marek Lukášek

Když se kouknu z vršku dolů,
uvidím tam spoustu domů.

Dívám se z Černé studnice,
slabounce vidím i ulice.

Hledím na Jablonec do dálky,
tam, kde se vyrábí korálky.

A co říci nakonec?
Mám ráda město Jablonec.

Klára Janatová

Jablonec krásné město je,
z Petřína na něj hledím vestoje.

Když s námi půjdete ven,
tak my vám ho ukážem.

Vojtěch Novák

Jablonec je město krásné, každé oko nad ním žasne,
po práci a po škole, trávím čas vždy na kole.

Vyjedu až na Jizerky, dám pozor na jednosměrky.

A když v zimě nasněží, čapnu boty lyže hůlky,
kopec sjedu však tak z půlky.

Miroslav Musil V1.A.

Plavy, Plavy, Plavy,
vodu čeří tam dva splavy.

Školka, škola, hřiště –
chybí ale koupaliště.

Dva kravíny tady jsou,
umožňují koupi mléka výhodnou,

mléko, sýr a tvarohy –
škoda je jich na nohy.

Už je konec mojí básně,
Plavy představil jsem krásně.

A teď můj básnický duch –
jde opustit tento ruch.

Koulelo se jablíčko,
krásné jako sluníčko.

Koulelo se z kopce rychle,
protože to není krychle.

Jablíčko se zastavilo,
protože se unavilo.

Pak si řeklo, že už nechce
dále běžet světem přece.

U potoka se mu líbilo,
a tak vodě slíbilo, že to místo bude cesty konec a tak tu stojí ten náš Jablonec.

Karolína Žáková

Nejlepší je Jablonec,
to ví každý vzdělanec.

V létě teplo, v zimě zima,
Jablonec je prostě prima!

Resl Václav

Nad přehradou slunce svítí,
my do haly můžem jíti.

Máme tu i bazény pro muže i pro ženy.
V Jablonci je veselo, taky proč by nebylo!

Petr Faltus

Horské město Smržovka,
dlouhé je jak užovka.

Horní, Střední, Dolní,
lemují ji lesy, cesty polní.

Smrž tu roste v každém rohu,
schovává si v mechu nohu.

V zimě je tu vždycky sníh,
závodí tu na saních.

Karolína Presperínová