Zahájení školního roku 2013/2014

Zahájení školního roku 2013/2014

2. září 2013

2. září 2013 Randovka opět ožila studentským ruchem…

Po dvouměsíčním odpočinku se ve svých kmenových učebnách sešli všichni žáci školy se svými třídními učiteli.

Poprvé v nich usedlo i všech 88 žáků nastupujících prvních ročníků. Před nimi je teď důležitý úkol seznámit se se svými novými spolužáky, co nejrychleji poznat vnitřní chod školy a nové prostředí. Pomoci by jim v tom měl i seznamovací pobyt, který začíná ve středu 4. září.

Nezbývá tedy než si do nového školního roku popřát hodně pohody, úspěchů a štěstí.