Poznávání židovské kultury

Poznávání židovské kultury

Poznávání židovské kultury

7. června 2018

Ve čtvrtek 31. května se třída V7.A (doplněná studenty z dalších tříd i studenty čerstvě odmaturovanými) vydala do pražského Josefova poznávat židovskou kulturu.

I přes mírné zdržení v Jablonci jsme se dostali včas na přednášku o židovských zvycích a tradicích v Centru židovské vzdělanosti Židovského muzea v Praze. Přednáška skýtala nejen detailní informace o židovských svátcích, kalendáři a jejich historii, ale také velice názorné ukázky. Například jsme ochutnali macesy, nekvašený chléb podávaný na svátek Pesach, měli jsme možnost zatroubit na šofar, roh oznamující židovský Nový rok, nebo si na sobě vyzkoušet tradiční modlitební oděv.

Po přednášce následovala prohlídka několika josefovských památek, kterou jsme po nasazení jarmulek započali ve Staronové synagoze, kde je údajně ukryt pražský golem. V Pinkasově synagoze nám stěny zaplněné jmény obětí holokaustu na území protektorátu a dětské kresby z Terezína připomněly tuto bezprecedentní tragédii židovského národa. Pokračovali jsme prohlídkou Starého židovského hřbitova. Prohlídku jsme ukončili ve Španělské synagoze, kde si ti, kteří nepospíchali na jídlo, mohli prohlédnout sbírku stříbrných obřadních předmětů.

Exkurze byla rozhodně přínosná a věřím, že všichni účastníci si nově nabyté znalosti, nebo alespoň dojmy, budou pamatovat.

Student V7.A