Židovská Praha

Židovská Praha

3. října 2007

Dne 3. 10. 2007 jsme se vydali v rámci hodin ZSV na exkurzi do Prahy, abychom lépe porozuměli židovským zvykům a tradicím.

Exkurze byla rozdělena na dvě části. První část jsme strávili v Centru židovské vzdělanosti, kde jsme se formou zajímavé přednášky dozvěděli, jak Židé slaví své svátky, jako je Šabat, Chanuka a spousty dalších, které jsou sepsány v Talmudu. Asi nejvíce nás zaujalo, že Židé si vždy najdou nějaký způsob, jak lehce obejít přísná pravidla a nařízení. Zpestřením byla ochutnávka Macesů, chlebů připravovaných pouze z mouky a vody.

Paní Eva, která nám velice poutavě o židovské kultuře vyprávěla, se později ukázala i jako schopná průvodkyně. Společně s ní jsme navštívili Staronovou Pinkasovu a Maislowu synagogu, a také židovský hřbitov, kde jsme všichni položili na hrob rabiho Lőwa svá soukromá přání, která se vesměs týkala nadcházející maturity.

Tak ať nám štěstí přeje!