Známe vítěze!

Známe vítěze!

14. prosince 2017

Volební komise zveřejňuje výsledky prvního kola prezidentských voleb na Randovce, které byly bohužel poznamenány velmi nízkým zájmem ze strany voličů studentů – účast činila pouze 19,7 % z celkového počtu oprávněných voličů, kterým již bylo v době konání 15 let.

Vítězem se stal Jiří Drahoš, který získal celkem 38,8 % (v rámci celé ČR 33,59 %). Druhý skončil Miloš Zeman s 19,4 % (ČR 19,59 %). Ve skutečných volbách by tak tito dva kandidáti postoupili do kola druhého, které by se konalo, jelikož se ani jednomu kandidátovi nepodařilo získat nadpoloviční většinu hlasů. Kompletní výsledky za celou ČR jsou dostupné na stránkách www.jsns.cz.

Pokud se skutečné prezidentské volby konané 12. a 13. ledna nerozhodnou v prvním kole, bude se také na Randovce konat kolo druhé a to již 16. a 17. ledna.

Věříme, že pokud toto nastane, bude zájem voličů studentů z Randovky větší.