• 64. ročníku krajského kola fyzikální olympiády se účastnili dne 26.4.2023 3 soutěžící v kategoriích B a D a 20.4.2023 se krajského kola kategorie E účastnili také 3 soutěžící. V kategorii B Marek Matěj 3.A si po předchozím vítězství v kategorii A a účasti v celostátním kole zasoutěžil i ve „své“ kategorii a o pouhý

 • 25. dubna proběhlo v libereckém DDM Větrníku krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naše studentky Jindřiška Holová a Daniela Běhounková ze septimy obsadily pěkné 3. a 4. místo po vítězném 1. a 2. místě v okresním kole. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 • Policie ČR provedla ve čtvrtek 18. května 2023 v dopoledních hodinách se žáky několika tříd testy fyzické zdatnosti a pro zájemce ještě na odpoledne připravila přednášku. Žákům se program, který vedli pprap. Martin Fišera a prap. Bc. Radim Reimann, velmi líbil. Součástí byl i žertovný kvíz z policejního slangu. Mezi účastníky odpolední přednášky bylo spousta

 • 64. ročníku okresního kola fyzikální olympiády se účastnili 3 soutěžící v kategorii E a všichni postoupili do krajského kola. Kategorie F se účastnili 2 soutěžící. Z obou kategorií máme vítěze. V kategorii E Weber Maxmilián V4.A zvítězil, Cicvárková Klára V4.A byla na 4. místě a Resl Václav V4.A byl na 7. místě. V kategorii F

 • Už to je pěkných pár měsíců, co jste se na těchto stránkách mohli dočíst o práci studentů z prestižního Semináře Aktuální Svět - tehdy v souvislosti s pořádáním Studentských prezidentských voleb. Od té doby však naše dívky a hoši nezaháleli a tvrdě pracovali. A nyní dostali šanci ukázat výsledky své tvrdé práce, jedoucí občas

 • Jistě rozeznáváte tuto hlášku z kultovního filmu Pulp Fiction. A možná si i vzpomínáte na to, že před pár měsíci byl tady na stránkách článek o školním kole anglické olympiády. Čas uplynul a naši postoupivší studenti, Honza Pokorný a Jirka Podaný ze Septimy, si tak mohli vyzkoušet, zda-li na tuhle otázku zvládnou odpovědět dostatečně

 • Bylo jedno dubnové úterý naše třída V7.A se v 8:00 scházela ne ve studijní budově naší školy na francouzštinu a němčinu, ale na autobusovém nádraží, čekajíc s paní Skořepovou a Sejnovou na autobus jedoucí směrem Černý most. Před sebou jsme totiž měli den v Praze, kde nás nejdříve čekala návštěva výstavy Czech Press Photo

 • 20. ročníku Školního kola Astronomické olympiády se účastnilo 5 soutěžících a 4 postoupili do krajského kola. V krajském kole kategorie AB v rámci ČR se umístil Štěpán Tomek – V8.A na 36. místě (ze 109 soutěžících) a těsně nepostoupil do celostátního kola. V našem kraji byl na vynikajícím 1. místě. V krajském kole kategorie EF

 • Po loňském 3. místě dosáhl letos Max na stupeň nejvyšší. V krajském kole zeměpisné olympiády kategorie C zvítězil a postoupil do celostátního kola. Gratulujeme. Zuzana Krupčíková

 • Opět po roce se sešli milovníci poezie a divadla na memoriálu českého herce Rostislava Čtvrtlíka v Gymnáziu Děčín. Dvanáctý ročník regionálního kola soutěže proběhl 19. 4. 2023 a znovu se ho zúčastnily naše studentky Kristýna Kosinová a Silvie Marcinová z 2.A. Cesta zde pro ně ale nekončí, neboť si svými skvělými výkony vybojovaly postup

 • V pátek 31. března se v Liberci konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Účastníci změřili své síly ve třech laboratorních úlohách, všeobecném testu a poznávání přírodnin. Naši školu reprezentovali tři studenti, kteří se nenechali zahanbit vysokou konkurencí a stali se všichni tři úspěšnými řešiteli olympiády. Zuzana Kohoutová ze V6.A vybojovala krásné desáté místo.

 • Ve středu 5. dubna předal ředitel gymnázia poháry úspěšným žákům, kteří se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2023. Po výběru 10 nejúspěšnějších z každé kategorie (benjamín, kadet, junior, student) a statistickém zpracování získáme pořadí v Přeboru školy v matematice. Tato metoda přidělila 40 soutěžícím body v rozpětí od 9 do 2. Ve výsledkové listině je