Archiv: 2008

Archiv: 2008

 • V pondělí 15. 12. 2008 absolvovali studenti vybraných tříd hodinu němčiny s rodilou mluvčí – paní Deinert... Výuka byla tentokrát, protože se jednalo o poslední hodiny v tomto kalendářním roce, věnována vánoční tématice. Studenti tak měli možnost nejen slyšet německé vánoční písně a číst texty s tématikou Vánoc, ale i vytvářet vánoční a novoroční přání,

 • Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte co s nimi? Zapojte se do rozvojové pomoci!Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat, a jsou tak pro většinu lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se mohou dostat k těm, kdo je potřebují - a to jsou zejména studenti a žáci, pro které je vada zraku často překážkou ke

 • Ve středu 3. prosince navštívila téměř celá 3.A s doprovodem p. Seidlové a p. Podoubského naše sousedy na západě...Vydali jsme se do nedalekých Drážďan ve velmi brzkou hodinu a všichni jsme se těšili na prohlídku Hygienického muzea a historického centra Drážďan s adventními trhy. Po necelých čtyřech hodinách cesty vlakem jsme konečně uviděli tabuli s

 • 27. listopadu 2008 jsme se zúčastnili se Seminářem humanitních předmětů (SHP) vzdělávacího programu ve Šternberském paláci...Přímo v prostorách paláce nám lektorka Národní galerie vysvětlovala významy a symboly starého evropského umění. Naučili jsme se „číst“ zakódované smysly uměleckých děl. Seznámili jsme se s pojmy jako je ikonografie, pašije, veraikon aj. Program byl velmi zdařilý a motivoval

 • V pátek 28. listopadu, tedy v předvečer adventního času, se třída V1.A vypravila do jabloneckého muzea Belveder, kde se až do 9. ledna koná zajímavá výstava nazvaná Jak se rodí večerníčky... A co na nás v galerii čekalo? Seznámili jsme se technicky i prakticky s výrobou, či tvorbou, kreslených a loutkových filmů. Mohli jsme si

 • Dne 12.11. jsme místo stereotypních laboratorních prací z biologie vyrazili do terénu sledovat změny rostlin a vlastně celé přírody při střídání ročních období...Vyzbrojeni pytlíky, plastovými krabičkami, sklenicemi a fotoaparáty jsme se vydali směrem k „Přehradě“ a velice ostražitě jsme sledovali život kolem nás. Listí již naneštěstí bylo z velké části opadané, a tak jsme se

 • 17. listopad je datem každoročního setkávání studentů a pedagogů Gymnázia v ulici Dr. Randy. U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii jsou již tradičně oceněni nejlepší sportovci a studenti školy za uplynulý rok...Nejinak tomu bylo i v roce letošním. Sešli jsme se tentokrát v pondělí 10.11.2008 ve společenském sále Eurocentra na jabloneckém výstavišti. Vzhledem

 • V pátek 7.11. 2008 se konal v budově školy den otevřených dveří pro uchazeče o obor Gymnázium se sportovní přípravou..Ti totiž v letošním šklním roce budou poprvé skládat přijímací zkoušky v režimu oboru s talentovou zkouškou. To mimo jiné znamená, že přihlášky ke vzdělávání je třeba odevzdat nejpozději do 30. listopadu 2008. Proto se dveře

 • Podzimní prázdniny jsou brány jako příjemný odpočinek od každodenních starostí. Studenti na několik dní odloží knihy a učitelé své notýsky...Přesto se členové pedagogického sboru našeho gymnázia o prázdninách potkali a strávili spolu několik příjemných dní na východě Čech, v okolí Hlinska. Vedoucím zájezdu byl Petr Jandera, který se jakožto tamní rodák rozhodl ukázat nám místní

 • Randovka ožila 20. a 30. léty...Pokud někdo nezasvěcený zavítal v pátek 24.října ráno na Randovku, nevěřil svým očím a uším. Čas se na chvilku vrátil o sedmdesát nebo osmdesát let zpět...Tklivé melodie Hašlerových písní střídaly lidovky, u vchodu dva pánové ve fracích vtiskli každému do dlaně trikolóru. Kapela v dobovém oblečení, pan ředitel, připomínající přísného

 • K příležitosti 200. výročí povýšení Jablonce na městys a 75. výročí výstavby radnice se po dobu dvou podzimních měsíců konala výstava v budově radnice... Po dohodě bylo možné prodloužit výstavu o výstup na věž s pohledem na krásnou scenérii Jablonecka a Jizerských hor. Této nabídky využila řada tříd, které měly chuť zpracovat miniprojekt v hodinách

 • V kraji bižuterie je galvanizace významným odvětvím chemického průmyslu...Ve čtvrtek 16. října 2008 studenti biologicko-chemického semináře opustili lavice odborných učeben, aby navštívili chemický provoz - Galvanotechnu. Na vlastní oči si prohlédli proces čištění kovů, mědění, niklování, zlacení, stříbření i pokrývání vzácným rhodiem. Získali představu o velikosti elektrolyzérů, barvě a teplotě elektrolytů, pracovním prostředí, úpravě vod

 • Dne 8.10.2008 se konalo zasedání Studentské rady Gymnázia v ulici Dr. Randy...Jednání studentů mělo několik částí. Na začátku byly zodpovězeny dotazy žáků, které se týkaly cen v automatu, změny sortimentu pití či toho, zda by se na naší škole opět mohl objevit prodej baget. Dalším bodem projednávání bylo studium, tedy hlavně otázky ke státním maturitám

 • Ve dnech 27. - 28. 9. 2008 se konal motivačně poznávací zájezd do Švýcarska. Možnost zúčastnit se dostaly 4 třídy - sekunda, tercie, kvarta a kvinta...1. denV úterý 23.9 jsme se všichni sešli ve 21:00 před školou s taškami plnými především jídlem. Po tom, co jsme se konečně všichni usadili, jsme se mohli vydat na

 • V pondělí 6. a úterý 7. října 2008 se konalo v naší škole celostátní setkání ředitelů gymnázií se sportovní přípravou...Hlavním cílem setkání bylo hledat odpověď na otázku, jakým způsobem budou gymnázia v nadcházejícím období financována. Kromě ředitelů a zástupců ze 14 gymnázií přijali pozvání i Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením resortu

 • Saské zemské kuratorium Venkovský prostor Sasko organizuje každoročně mezinárodní setkání mládeže při příležitosti dožínkových slavností Saska...Účelem tohoto setkání je seznámení se 30 mladých lidí z České republiky a Polska, společná výměna informací o možnostech budoucího zaměstnání, hospodářském vývoji regionu a dále i o kultuře a tradicích. Letos se projektového týdne zúčastnilo 11 studentů maturitní třídy

 • V pondělí 29. září opět navštívila naše gymnázium paní Michaela Deinert z Christian-Weise-Gymnasium v německé Žitavě. Navázala tak na loňskou tradici netradičních hodin němčiny... Michaela Deinert je učitelkou českého jazyka na žitavském gymnáziu, které má s naší školou dlouholeté partnerské vztahy. Pravidelně probíhají vzájemné návštěvy českých studentů v Žitavě a mladých Němců, kteří se učí

 • V úterý 30. září 2008 proběhlo ve škole slavnostní předání sociálních zařízení po rozsáhlé rekonstrukci...Za Liberecký kraj se setkání zúčastnil Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením rezortu školství, mládeže a tělovýchovy a dále Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic Libereckého kraje. Přítomni byli i zástupci dodavatelské firmy NISAINVEST a zástupci projektanta. V rámci krátkého

 • Pobyt ve Sloupu sloupem pro několik dalších let pobytu v naší škole? Odrazovým můstkem pro další čtyři nebo osm let studia v našem gymnáziu se stal letošní tradiční třídenní pobyt našich nových studentů ve Sloupu v Čechách. A co bylo letos v nabídce? Různé seznamovací aktivity, Samuelova jeskyně, lesní divadlo, Modlivý důl, beseda s vedením

 • Nevím kdo kdy slyšel o fair tradu, ale naše třída a naše paní učitelka Müllerová ještě nikdy. Tak jsme nejprve poprosili Dominika, aby našel něco o tom férovém obchodu na netu a pak jsme se vypravili v pondělí odpoledne po vyučování do Oldřichova v Hájích. Tam na nás v ubytovně dětí a mládeže Větrník čekala

 • Stejně jako kurz zimní - lyžařský byl i letní - sportovní kurz obsazen studenty hned 3 tříd!!! Kemp Kristýna - Jiránek u Hrádku nad Nisou se stal od neděle 1. 6. do pátku 6.6. lidojemem téměř 80 studentů našeho gymnázia...Instruktoři kurzu P. Jandera, R. Papoušek, L. Blahout, M. Podoubský, Z. Krupčíková, J. Drábková, M. Rýdlová,

 • Jednou za dva roky se díky Mezinárodní školní federaci ISF koná mistrovství světa v cross country do 17 let a v tomto roce se ho zúčastnilo také několik několik studentů naší školy...Letos tato velkolepá sportovní akce probíhala ve dnech od 22. do 27.dubna ve Žďáru nad Sázavou a zúčastnili se jí studenti rekordního počtu zemí

 • V úterý 22.4.2008 se naše třída (V4.A) při příležitosti Dne Země vydala do podkrkonošské vesničky Studenec. Naše výprava sem ale nemířila za účelem poznávání typického vesnického života a krás podkrkonošské architektury, ale za účelem podrobnějšího prozkoumání zdejšího lomu...Tato exkurze byla plánována již delší dobu, byla za doprovodu odborníka Lukáše Jankaje, který zde měl funkci "hlavního

 • Masokombinát - první slovo, které nás napadlo po rozhodnutí uspořádat zimní sportovní kurz v Alpách pro tři třídy. Nešlo se tomu vyhnout - pro harmonizaci sportovních kurzů naší školy to bylo nezbytné...To jsme ještě netušili, že zájem o kurz bude nebýval, a že z každé třídy pojede drtivá většina studentů. Na základě předběžných průzkumů bylo

 • Náš pětičlenný tým z ,,francouzské půlky'' V5.A ve složení Pavla Hradecká, Kristýna Petrovičová, Marcela Kubíčková, Zuzana Bičíková a Vladimír Hurych se vydal dne 20.března pod dohledem p. učitelky Šimůnkové do Prahy. Zúčastnili jsme se totiž soutěže Frankofonie 2008...Tato soutěž byla vyhlášena Ministerstvem zahraničních věcí společně s Francouzskou ambasádou k příležitosti Mezinárodních dnů Frankofonie. O soutěži

 • Vlajka na jablonecké radnici možná kolemjdoucím připomněla osud Tibeťanů v nám tak vzdálené zemi. Úcta k jedné z nejstarších kultur, k lidským právům, nebýt lhostejný - to byl cíl komponovaného pořadu se studenty v Klubu Na Rampě... Studenti jabloneckých škol se ráno sešli, aby se v dílnách připravovali na večerní Program s názvem: Dalajláma -

 • Ve dnech 1. - 9. března 2008 se uskutečnila v pořadí již patnáctá studentská výměna mezi naším gymnáziem Dr. Randy a gymnáziem Jakob Brucker v Kaufbeurenu... Účastníky výměny se stali studenti mezi 15 a 18 lety, kteří měli nejen odvahu vyjet do cizojazyčného prostředí a v rodinách hostitelských partnerů strávit 9 dní, ale též chuť,

 • Týden od 18. do 22. února byl pro naší třídu poněkud netradiční - nejednalo se totiž o klasický školní týden jako každý jiný, nýbrž týden intenzivní výuky angličtiny - třicet hodin jazyka týdně. Pro někoho je to představa báječná, pro někoho ne. Ať tak či tak, byli nakonec všichni nadšení...Ikdyž jsme o něm všichni už

 • Ve středu 6.února večer se v jabloneckém hokejovém svatostánku odehrálo další z hokejových klání mezi učiteli a studenty. V týmu kantorů nastoupili pod vedením pana ředitele T.Hofrichtera ostřílení borci P.Jandera, J.Pulíček, Z.Hanák, I.Mališ, P.Pícha, M.Hollósi, L.Bednář, M.Vlček a na hostování z konkurenčního gymnázia J.Krupčík...Na poslední chvíli byla do týmu nominována i studentka prvního ročníku sportovního

 • V neděli 6. ledna se vydal tým ve složení Anežka Pařízková, Martina Lejsková ( obě V3.A) a Matěj Koudelka, Dominik Pech (oba V4.A) s doprovodem pana profesora Titěry soutěžit do České televize, do jejího nového soutěžního pořadu, který nese název "Případy detektiva Packala"...Je to nový typ soutěže, která v sobě kombinuje pohybové aktivity, kvízy, trénink