Archiv: 2007

Archiv: 2007

 • V týdnu od 19. do 23. listopadu se "francouzská" půlka oktávy a čtyři studentky ze septimy zúčastnily intenzivního kurzu francouzského jazyka pod vedením rodilé mluvčí Gersande.Každý den byl rozdělen do tří částí, kdy každá trvala 90 minut. Náplní jednotlivých hodin bylo procvičování mluveného projevu formou dialogů a scének na nejrůznější každodenní témata, jako je například

 • 17. listopad je datem každoročního setkávání studentů a pedagogů Gymnázia v ulici Dr. Randy. U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii jsou již tradičně oceněni nejlepší studenti školy za uplynulý rok. Sešli se ve středu v sále na Střelnici a společně zatleskali těm nejlepším...Aby byl podpořen slavnostní ráz akce, pozvání přijal starosta Jablonec a

 • pod mottem: Od Karla IV. až ke Kavkovi "Hvězdné okamžiky v dějinách a kultuře naší země"Sjednocená Evropa se neustále rozrůstá ... Navzdory (a snad i díky) tomu se však pořád častěji setkáváme s problémem skutečně "se setkat". Sejít se tváří v tvář, nejen pouze "e-mailově", v naslouchátku mobilního telefonu či na monitoru při Skype-interview ...

 • Dne 3. 10. 2007 jsme se vydali v rámci hodin ZSV na exkurzi do Prahy, abychom lépe porozuměli židovským zvykům a tradicím.Exkurze byla rozdělena na dvě části. První část jsme strávili v Centru židovské vzdělanosti, kde jsme se formou zajímavé přednášky dozvěděli, jak Židé slaví své svátky, jako je Šabat, Chanuka a spousty dalších, které

 • Sloup v Čechách se stal již podesáté místem, kam vyjeli noví studenti spolu se svými třídními na seznamovací pobyt.Celý program od pondělí 17. do čtvrtka 20. září zajišťoval výchovný poradce Jan Žitný, s ním se letos seznamovat vydali Zdeňka Tulpová (1.A), Gabriela Šimůnková (V1.A) a Ivan Mališ (S1.A)... I když nám nepřálo počasí, stihli jsme

 • Zajímavý pohled se naskytl všem, kteří dne 3. září kolem 10.30 hodin procházeli kolem našeho gymnázia a nového hřiště vedle něj. Právě na nově postaveném hřišti se odehrával hlavní program zahájení nového školního roku. A nebyl to ledajaký program...Učitelé gymnázia se utkali ve fotbalovém utkání s radními Libereckého kraje, v jejichž čele stál hejtman Petr

 • Kurz se konal od neděle 3. června do pátku 8. června 2007.. Navazujíc na veskrze kladné zkušenosti z loňského roku se i letos letní sportovní kurz konal v autokempu Jiránek v areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou. Kemp leží v těsné blízkostí česko-polsko-německého trojmezí.. Učitelé P. Jandera, L. Blahout, M. Podoubský, Z. Krupčíková, J. Drábková

 • Motto: Když se potkají tři sobi, tak se radost násobí..Skandinávie překvapovala ... 25. května se studenti tříd 2.A,V6.A i 3.A vrátili z osmidenní "expedice" ze Švédska, kde objevovali nejen krásy přírody, ale i jeho historii a současnou mentalitu Švédů .. Veselé shrnutí profesora Blahouta… Anglické ohlédnutí profesorky Kulhánkové… Biologické okénko profesorky Rýdlové… Koncem května vyrazila

 • Na národním hřbitově v Terezíně se konala 20. května akce u příležitosti uctění obětí nacismu. Studenti 3.A se zúčastnili Terezínské tryzny, připomněli si tak všechny oběti, které prošly terezínským ghettem a zdejší věznicí gestapa...Za účasti představitelů našeho státu, vrchního zemského rabína Karola Sidona a četné zahraniční delegace jsme vyslechli hlavní projev prezidenta republiky Václava Klause.

 • V sobotu 19. května studenti V3.A výrazně oživili svou přítomností libereckou zoologickou zahradu. V rámci prezentace projektu v soutěži ,,Chraňme Madagaskar" totiž několik žáků tercie pobíhalo po ZOO a bavilo návštěvníky v maskách lemurů. Zbytek třídy v zářivých oranžových tričkách, včetně paní profesorek Müllerové a Jungmannové, zaujal místa na soutěžních stanovištích a u prodejního stánku.Protože

 • V neděli, 29. dubna 2007, jsme se zúčastnili zájezdu na původní český muzikál Golem, který se odehrál v nově zrekonstruovaném divadle Hybernia. V 9 hodin jsme se shromáždily před vchodem do školy a po nástupu do autobusu nabrali směr Praha...Okolo jedenácté hodiny nás již hlavní město vítalo s otevřenou náručí a sluníčko nám ukázalo Prahu

 • Stalo se již každoroční tradicí, že počátkem jara vyjíždí studenti našeho gymnázia za svými německými partnery do jihobavorského Kaufbeuernu...Hlavním úkolem osmidenního pobytu je procvičení němčiny, poznání země našich sousedů, ale též nalezení a prožívání toho, co je nám společné. Uzavřená přátelství, těžká loučení a přání setkat se ve dnech 23.6. - 1.7. v Jablonci dokazují,

 • V neděli 25. 3. bylo před naším gymnáziem rušno. Studenti sexty a třeťáku odjížděli na zimní sportovní kurz do Alp. Tentokrát měli namířeno k rakousko-italským hranicím v Korutanech. Do Rakouska dorazili v ranních hodinách...Kurz proběhl pod vedením lyžařských instruktorů P. Jandery, Z. Krupčíkové, M. Podoubského a B. Mottlové - instruktorky lyžování a snowboardingu. Ubytováni byli

 • Dne 15.1.2007 se uskutečnil na naší škole fotografický workshop. Bylo to pro naší školu něco netradičního a nového. 40 studentů se promněnilo ve čtyřicet fotografů a téměř pět hodin se věnovali tvůrčí činnosti, fotografování.Jak k tomu všemu došlo? Již druhým rokem byla vyhlášena internetová fotografická soutěž Fotoakademie - Ota Pavel, sportovní redaktor. Po včasném zaregistrování