Archiv: 2023

Archiv: 2023

 • Dne 23. května jsme s paní Havlovou a paní Beranovou ujeli bouřce v Jablonci a vydali jsme se do Drážďan. Vlak z Liberce nás dovezl až na hlavní nádraží, odkud jsme se vydali do Starého Města. Jako první jsme zamířili ke Kreuzkirche, do jehož interiéru jsme na chvíli nahlédli a kde jsme zaslechli právě

 • 64. ročníku krajského kola fyzikální olympiády se účastnili dne 26.4.2023 3 soutěžící v kategoriích B a D a 20.4.2023 se krajského kola kategorie E účastnili také 3 soutěžící. V kategorii B Marek Matěj 3.A si po předchozím vítězství v kategorii A a účasti v celostátním kole zasoutěžil i ve „své“ kategorii a o pouhý

 • 25. dubna proběhlo v libereckém DDM Větrníku krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naše studentky Jindřiška Holová a Daniela Běhounková ze septimy obsadily pěkné 3. a 4. místo po vítězném 1. a 2. místě v okresním kole. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 • Policie ČR provedla ve čtvrtek 18. května 2023 v dopoledních hodinách se žáky několika tříd testy fyzické zdatnosti a pro zájemce ještě na odpoledne připravila přednášku. Žákům se program, který vedli pprap. Martin Fišera a prap. Bc. Radim Reimann, velmi líbil. Součástí byl i žertovný kvíz z policejního slangu. Mezi účastníky odpolední přednášky bylo spousta

 • 64. ročníku okresního kola fyzikální olympiády se účastnili 3 soutěžící v kategorii E a všichni postoupili do krajského kola. Kategorie F se účastnili 2 soutěžící. Z obou kategorií máme vítěze. V kategorii E Weber Maxmilián V4.A zvítězil, Cicvárková Klára V4.A byla na 4. místě a Resl Václav V4.A byl na 7. místě. V kategorii F

 • Už to je pěkných pár měsíců, co jste se na těchto stránkách mohli dočíst o práci studentů z prestižního Semináře Aktuální Svět - tehdy v souvislosti s pořádáním Studentských prezidentských voleb. Od té doby však naše dívky a hoši nezaháleli a tvrdě pracovali. A nyní dostali šanci ukázat výsledky své tvrdé práce, jedoucí občas

 • Jistě rozeznáváte tuto hlášku z kultovního filmu Pulp Fiction. A možná si i vzpomínáte na to, že před pár měsíci byl tady na stránkách článek o školním kole anglické olympiády. Čas uplynul a naši postoupivší studenti, Honza Pokorný a Jirka Podaný ze Septimy, si tak mohli vyzkoušet, zda-li na tuhle otázku zvládnou odpovědět dostatečně

 • Bylo jedno dubnové úterý naše třída V7.A se v 8:00 scházela ne ve studijní budově naší školy na francouzštinu a němčinu, ale na autobusovém nádraží, čekajíc s paní Skořepovou a Sejnovou na autobus jedoucí směrem Černý most. Před sebou jsme totiž měli den v Praze, kde nás nejdříve čekala návštěva výstavy Czech Press Photo

 • 20. ročníku Školního kola Astronomické olympiády se účastnilo 5 soutěžících a 4 postoupili do krajského kola. V krajském kole kategorie AB v rámci ČR se umístil Štěpán Tomek – V8.A na 36. místě (ze 109 soutěžících) a těsně nepostoupil do celostátního kola. V našem kraji byl na vynikajícím 1. místě. V krajském kole kategorie EF

 • Po loňském 3. místě dosáhl letos Max na stupeň nejvyšší. V krajském kole zeměpisné olympiády kategorie C zvítězil a postoupil do celostátního kola. Gratulujeme. Zuzana Krupčíková

 • Opět po roce se sešli milovníci poezie a divadla na memoriálu českého herce Rostislava Čtvrtlíka v Gymnáziu Děčín. Dvanáctý ročník regionálního kola soutěže proběhl 19. 4. 2023 a znovu se ho zúčastnily naše studentky Kristýna Kosinová a Silvie Marcinová z 2.A. Cesta zde pro ně ale nekončí, neboť si svými skvělými výkony vybojovaly postup

 • V pátek 31. března se v Liberci konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Účastníci změřili své síly ve třech laboratorních úlohách, všeobecném testu a poznávání přírodnin. Naši školu reprezentovali tři studenti, kteří se nenechali zahanbit vysokou konkurencí a stali se všichni tři úspěšnými řešiteli olympiády. Zuzana Kohoutová ze V6.A vybojovala krásné desáté místo.

 • Ve středu 5. dubna předal ředitel gymnázia poháry úspěšným žákům, kteří se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2023. Po výběru 10 nejúspěšnějších z každé kategorie (benjamín, kadet, junior, student) a statistickém zpracování získáme pořadí v Přeboru školy v matematice. Tato metoda přidělila 40 soutěžícím body v rozpětí od 9 do 2. Ve výsledkové listině je

 • Dne 28. a 29.3. se ve třídě V1.A na hodině angličtiny vedené paní učitelkou Danou Vokušovou uskutečnila soutěž o vařečku master chefa V1.A. Skupina A2 si pochutnala na jídlech hned v úterý. Byla zde jídla slaná i sladká, kdy sladká nakonec převažovala ve velké míře. A na Den učitelů ochutnal i pan učitel Luboš

 • V celostátním kole 64. ročníku fyzikální olympiády kategorie A se Marek Matěj – 3.A, který soutěžil o kategorii výše, umístil na 40. místě v ČR. Marek Matěj k celostátnímu kolu, které probíhalo v Chebu : „Olympiáda byla zorganizovaná velmi dobře a kromě samotné soutěže byl součástí také nabitý program, zahrnující prohlídku historického centra Chebu a

 • V pátek 17. 3. 2023 se uskutečnila exkurze do Věznice Rýnovice. Vybraných 24 účastníků ze společenskovědního semináře společně s paní učitelkou Skořepovou si věznici prohlédlo velice zblízka. Po předešlé diskuzi a důkladné bezpečnostní prohlídce jsme se ocitli v areálu za několika ploty s ostnatými dráty. Prošli jsme si budovu místního učiliště, navštívili kantýnu, poseděli

 • Ve středu 15. 3. 2023 se naše gymnázium poprvé připojilo k výzvě České hudební společnosti a zúčastnilo se oslav Evropského dne hudební výchovy. V tento den jsme uspořádali vernisáž, která byla příležitostí k řadě hudebních vystoupení a zároveň k zhlédnutí výtvarných prací s hudební tematikou. V řadě hodin dalších předmětů žáci nahradili část výuky

 • Dne 27.3.2023 se vítězky školního kola francouzské olympiády vypravily do libereckého DDM Větrník usilovat o další medaile. V kategorii A1 zastupovaly Randovku terciánky Markéta Malátová a Barbora Solfronková, v kategorii A2 Anička Bauerová a Emilie Šourková z kvarty a do nejvyšší kategorie B2 byla nominována Ema Šarkozy ze sexty a Jindřiška Holová ze septimy.

 • Náš maturant Štěpán Tomek (V8.A) se nedávno velmi úspěšně utkal s mnohými konkurenty a probojoval se do republikového finále Olympiády lidských práv. Odnesl si zajímavou zkušenost a především obsadil krásné čtvrté místo. A zklamaný z "brambory" rozhodně není. Než mohl jet svou práci obhájit do Prahy, prošel úspěšně dvěma koly, která zahrnovala vždy psanou

 • O víkendu 10. až 12. března slavila škola třicáté výročí našeho partnerství s gymnáziem v bavorském Kaufbeurenu. Naše město navštívilo šestadvacet německých kolegyň a kolegů. Přijel s nimi i spoluzakladatel téhle tradice pan Ralf Kaulfuss. Jejich setkání s naším bývalým ředitelem Jiřím Šimůnkem bylo symbolické. Oba dva vyjádřili uspokojení a radost nad tím, že

 • Z dnešních studentů již málokdo ví, kdo byl vyučujícím chemie v roce 1984, kdy Randovka vznikla. Byl to skvělý překážkář, později zástupce ředitele na Randovce, starosta Jablonce nad Nisou a nyní čerstvě krajský náměstek pro školství Mgr. Jiří Čeřovský. A právě on v doprovodu vedoucí odboru školství krajského úřadu navštívili školu ve čtvrtek 16.3. v

 • Víte, co znamenají zkratky IoT, AI, 5G nebo slova jako deepfake, StatoTest či Hardwario? Naši studenti už ano. Ve čtvrtek 16. března 2023 probíhala totiž ve škole série workshopů mapujících technologie, které dnes hýbou světem. Lektory byli lidé, kteří se ve svých oborech pohybují dlouho a mnohdy jsou na špici jejich vývoje. Není bez

 • V úterý 7.března ožil DDM Větrník v Liberci 22 studenty dychtícími po srovnání svých jazykových dovedností. Naši školu reprezentovaly Ha Vy Ngô z V4. A a Markéta Malátová z V3.A. V krajské konkurenci se rozhodně nenechaly zahanbit. V soutěži, která se skládala z poslechu, konverzace na vylosované téma a popisu obrázku s rodilým mluvčím, obsadila

 • V úterý 8.3.2023 se naše škola zúčastnila již osmého ročníku jazykové přehlídky LinguaFest pořádané libereckým gymnáziem F. X. Šaldy. Soutěžilo se v 6 kategoriích, naše studentky vystoupily v kategoriích Hudební projev v AJ - nižší gymnázium (pěvecké kvarteto z primy a tercie) a mluvený projev v AJ - vyšší gymnázium (Silva Marcinová a Kristýna

 • Vítězem se stal Maxmilián Weber – V4.A Soutěže se účastnilo 35 studentů v kategoriích Kadet a Junior ve školním kole 2022/2023 , která se promítá do krajské a celostátní úrovně. V soutěži o Přeborníka školy v přírodních vědách 2022 vyhrál Maxmilián Weber – V4.A, na 2 místě Jan Pěnička – V6.A a na 3 místě

 • Kolektiv naší třídy 2.A se začátkem února vydal nahlédnout pod pokličku pro většinu z nás všední záležitosti, vysílání České televize. Autobus nás dopravil do hlavního města, kde se celý areál rozléhá a na místě nás již čekal připravený program, vedený od pohledu zkušeným a televizi věrným staříkem. Ten nás usadil v místnosti plné kamer, techniky

 • Již v prosinci u nás na škole proběhly, chtělo by se říci už tradičně, mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge z anglického jazyka a to opět ve spolupráci se zkouškovým jazykovým centrem Akcent a jazykovou školou FAN. V tomto školním roce se přihlásilo 17 studentů ke zkoušce úrovně B2 a 9 studentů ke zkoušce úrovně C1, přičemž

 • V každoročním repertoáru soutěží přišla v úterý 7. února řada i na školní kolo anglické olympiády. Tradičně se začalo písemným testem, ze kterého deset nejlepších postoupilo do kola ústního, ve kterém se utkali o ultimátní vítězství, hodnotné ceny a postup do kola krajského. Písemně-poslechově-čtecí část začala tentokráte v (kvůli technickým komplikacím zhruba) osm hodin

 • Ve čtvrtek 2. února se u nás ve škole odehrálo další srovnání dovedností našich nejmladších angličtinářů. Po úvodní písemné části(s účastí skoro 40 studentů) skládající se z poslechu, čtení s porozuměním a správným použitím angličtiny se deset nejlepších utkalo ústně. Byla to opět radost komunikovat s dětmi na skvělé jazykové úrovni. Dočkali jsme se

 • Pět týdnů a jeden den, přesně tak dlouhý čas na odpočinek mezi jednotlivými koly studentské verze prezidentských voleb dostali žáci na středních školách v Česku - Randovku nevyjímaje. Organizace se znovu ujali, nyní již z prvního kola ostřílení, účastníci věhlasného SASu. Svou práci znovu odvedli na výbornou, k žádným manipulacím s volbami nedošlo. (A pokud

 • V tradičních lednových termínech se uskutečnily dny otevřených dveří. Těmi nejprve vstoupili v úterý 10. ledna deváťáci. Návštěvy učeben s ukázkami výuky, prohlídka školy, ale i debata rodičů s ředitelem školy měly budoucím uchazečům a jejich rodičům pomoci ve výběru budoucí střední školy. O týden později přišli do školy i žáci 5. tříd s