Archiv: 2006

Archiv: 2006

 • Školní akademie pro mnohé z nás znamenala začít nacvičovat a učit scénář o mnoho dní dříve. Letošní školní akademie byla zaměřená na film, přesněji na parodii filmu, a dostala název Titanic. Neděli 17.12.2006 bych označil jako den D, tento den se mělo uskutečnit vystoupení, které se i později velmi vydařilo...Pod vedením zkušené organizátorky prof. Jiřiny

 • Ve čtvrtek, 30.listopadu jsme se my(V4.A) spolu s paní profesorkou Müllerovou vypravili na mini exkurzi do pitevny areálu jablonecké nemocnice. Mnohé dívky zesinaly, jen když si představili tuto místnost, ale nakonec jsme všichni strach překonali a ve třičtvrtě na osm jsme se sešli ve vestibulu naší školy...Prohlídka byla potvrzena, a tak jsme se vydali vstříc

 • Týden plný anglického jazyka, anglických zvyklostí i libůstek prožívají v těchto dnech studenti jabloneckého Gymnázia a sportovního gymnázia. Mladí lidé ze septimy byli totiž na celý týden oproštěni od výuky všech ostatních přdmětů a denně věnují nekolik hodin pouze angličtině. Cizímu jazyku je navíc vyučují zahraniční lektoři. V rámci anglického týdne absolvují studenti septimy, osmiletého

 • Jako každý rok, tak i tento naše gymnázium sestavilo dvanácti členné družstvo děvčat, která se zúčastnilo atletickým závodů družstev...Svými výkony se probojovalo přes okresní i krajské kolo a postoupilo na republikové závody do Břeclavi, které se konaly 13.-14.10. Cesta za úspěchem nebyla jednoduchá, každé družstvo chtělo vybojovat co nejlepší umístění. Po celodenním závodění, kde jsme

 • Deník Jany Kulhánkové o pobytu v Anglii.Cesta Odjíždíme ve 13.00 ve složení 38 studentů (převážně ze 3.A, dále 4.A, 4.B, V5.A a 2 sportovci), nad kterými držíme pedagogický dozor s Jiřinou Řehořovou a pomáhá nám Hanka Šnajdrová. V Praze se k nám připojuje ještě průvodkyně cestovní kanceláře Školní zájezdy, slečna Štěpánka Majetná, která nahradila nemocnou

 • V pondělí 25.září se za krásného slunečného počasí babího léta vydala "Randovská quarta" pod vedením paní prof. Müllerové a pana prof. Hanáka na pouť z Kořenova do Jablonce přes jizerské rašeliniště (viz.skupinové foto)...V brzkých ranních hodinách (no o půl osmé) se celá třída vzorně sešla na minutu přesně na hl. nádraží v Jablonci nad Nisou

 • Investigativní reportáž z akce pořádané pro nově příchozí studenty..Letošní seznamovací kurz tříd 1.A a primy za doprovodu profesorů Podoubského, Žitného a Jandery se konal tradičně ve Sloupu v Čechách v rekreačním středisku JISKŘIČKA. Sloup v Čechách leží v krásné romantické krajině , zeleň lesů střídají šedivé pískovcové skály a tvoří severozápadní okraj Ralské pahorkatiny. Je

 • Studneti septimy a 4.A popisují den po dni své zážitky z Königsbrücku... Dienstag, den 5.9.2006 - Petrásková, Koldinský Unser "landwirtschaftlicher" Ausflug hat am Dienstag angefangen. Wir haben uns um 9:30 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Jablonec nad Nisou getroffen. Unsere Gruppe hat ca 13 Leute aus zwei Klassen (septima und 4.A) gehabt. Wegen der Aussperrung

 • V pondělí 19.6.2006 naši školu v rámci protidrogové prevence navštívili policisté a psovodi z vězeňské policie. A tak jsme se my (kvyrta) společně s tercií odebrali do zasedací místnosti, kde už na nás čekali čtyři muži zákona :-) se dvěma policejními psy...Během pár minut nám ukázali, jaký je rozdíl mezi psem, který je cvičený na

 • Kurz se konal od neděle 4. června do pátku 9. června 2006...Jelikož školní autobus po mnoha letech služby odešel na zasloužený odpočinek, museli jsme z organizačních důvodů hledat jinou destinaci pro letošní letní sportovní kurz. Volba padla na rekreační areál Kristýna v Hrádku nad Nisou. Volba to byla mimořádně zdařilá. Frekventanti kurzu stanovali v autokempu

 • V pátek 19. května se naše třída kvinta konečně vydala na dlouho odkládaný "cykloturisťák"...Oficiální odjezd byl naplánovaný na osmou, ale to nebránilo Vojtovi Hojačovi, aby cestou ke škole píchl. Tudíž se odjezd přesunul na neurčito a zatímco Vojta zalepoval, zbytek třídy se fotil před školou a zaháněl dlouhou chvíli povídáním. Po půl deváté Vojta zdárně

 • 6. a 7. května 2006 jsme se my, 3 studentky z kvarty, a několik dívek spolu s paní profesorkou Bémovou z Obchodní akademie zúčastnily 11. kreativního víkendu, který se tentokrát konal v Bautzenu...Celý víkend byl pod heslem "wachsen zusammen", což ve volném překladu znamená něco jako společně se zdokonalovat. O co v celém víkendu šlo?

 • Ve dnech 18.-23. dubna 2006 měli studenti našeho gymnázia skvělou příležitost zúčastnit se literární soutěže a s ní spojeného semináře v Polsku. Letošní ročník probíhal v kouzelném prostředí městečka Kreisau, ležícího nedaleko Wroclawi...Kromě naší šestičlenné skupiny, fungující pod skvělým vedením paní učitelky Doležalové, se zúčastnili také studenti z jazykového gymnázia F. X. Šaldy, z německého

 • Podobně jako loni i letos měli studenti našeho gymnázia odjet na zimní kurz do atraktivního prostředí rakouských Alp. Kurz se uskutečnil od 2. do 8. dubna ve Vysokých Taurech...Kurz proběhl pod vedením lyžařských instruktorů P. Jandery, Z. Krupčíkové, M. Podoubského a B. Mottlové - instruktorky lyžování a snowboardingu. Ubytováni jsme byli v apartmánovém domě Telznig

 • Již po třinácté měli studenti našeho gymnázia šanci využít výměny s německým Jakob Brucker gymnáziem v Kaufbeurenu. Společná historie obou našich měst propojila i nás studenty, a tak jako každým rokem bylo hlavním cílem našeho setkání nalézt cestu ke vzájemnému porozumění...Jaká byla studentská výměna 2006? Ve workshopu nazvaném "Tolerance" jsme se dozvěděli mnohé o původu

 • Dne 16.3.2006 vyjeli studenti našeho gymnázia do Prahy. Jednalo se o studenty SHP (seminář humanitních předmětů) a o příznivce výtvarného umění...Cílem exkurze bylo shlédnutí výstavy THE BEST OF JAN SAUDEK, výběr díla Alfonse Muchy (obě výstavy v galerii U bílého jednorožce) a samozřejmě také shlédnutí skvostů české architektury. Celá naše skupina, tentokrát hodně početná -

 • Studenti naší školy se zapojili v hodinách EVV do kampaně "Zachraňme nosorožce"...Nosorožci žijí na naší planetě více než 50 milionů let. Čtyři z pěti druhů patří podle IUCN ke kriticky ohroženým a je nebezpečí, že budou v průběhu příštích desetiletí vyhubeny. Drastický pokles nosorožců v přírodě způsobili lidé. Proto jenom na nás záleží, zda se