• Nechcete přijít o důležité informace ohledně přijímacího řízení? Přihlaste se k našemu informačnímu newsletteru! Přihlásit se k newsletteru

  • Ředitel školy stanovil následující jednotná kritéria pro přijímací řízení 2023: Čtyřletý obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 – pro žáky 9. tříd ZŠ – zveřejněna 31. 10. 2022 v 10.45 Osmiletý obor Gymnázium KKOV 79-41-K/81 – pro žáky 5. tříd ZŠ – zveřejněna 31. 1. 2023 Čtyřletý obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 – pro

  • 31. října – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro čtyřletý sportovní obor s talentovou zkouškou nejpozději 30. listopadu 2022 – odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro čtyřletý sportovní obor nejpozději 22. prosince 2023 – odeslání pozvánky k talentovým zkouškám 31. ledna 2023 – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro osmiletý/čtyřletý všeobecný obor nejpozději 1. března 2023 – odevzdání

  • Výsledkové listiny přijímacího řízení 2021: pro žáky 9 tříd ZŠ uchazeče o čtyřletý všeobecný obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 pro žáky 9 tříd ZŠ uchazeče o čtyřletý sportovní obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 - vzhledem k bodové shodě na 29. a 30. místě je přímo přijato pouze 28 uchazečů pro žáky 5 tříd ZŠ