• Přihlášky Cermat otevře nejpozději 15. 1. online informační systém pro evidenci přihlášek (ISep). V něm budou postupně evidováni všichni uchazeči o vzdělávání ve střední škole. Údaje do systému budou vyplňovat přímo uchazeči resp. jejich rodiče nebo střední školy (viz dále) Obory s talentovou zkouškou na naší škole obor Gymnázium se sportovní přípravou podat lze

  • Ředitel školy stanovil následující jednotná kritéria pro přijímací řízení 2023: Čtyřletý obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 – pro žáky 9. tříd ZŠ – zveřejněna 31. 10. 2023 v 13.53 Osmiletý obor Gymnázium KKOV 79-41-K/81 – pro žáky 5. tříd ZŠ – zveřejněna 31. 1. 2024 v 9.03 Čtyřletý obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41