• Od roku 1997 se Randovka hlásí k 17. listopadu. V tento ten promluvili studenti v roce 1939 a 1989 do osudů naší země. Začínalo se setkáními v jídelně školy a končilo v roce 2019 slavnostním shromážděním jabloneckém Eurocentru, jehož hostem byl kníže Schwarzenberg. Dva kovidové roky tuto tradici přerušily,a tak jsme hledali formu, jak

  • A přišel jich nebývalý počet, takže se dokonce přidávaly židle v zasedačce. Po krátkém úvodu se uchazeči společně s rodiči setkali s trenéry svých sportů. Zatímco rodiče poté diskutovali s ředitelem školy o záludnostech přijímacího řízení, mohli si uchazeči v tělocvičně vyzkoušet některé prvky z talentové zkoušky, která je v

  • V pondělí 31. 10. jsme si v hodinách anglického jazyka připomněli tento americký svátek. Studenti byli kreativní, posuďte sami!

  • Hlavním cílem návštěvy Krajské vědecké knihovny byla účast na workshopu s názvem "Všechno, co jste kdy chtěli vědět o citování, ale báli jste se zeptat". Po krátké prohlídce prostor budovy se třída odebrala do "podpalubí" budovy, kam veřejnost nemá přístup. Ve vymezeném čase se studenti dozvěděli, jak přesně

  • Rok se s rokem sešel a my zaklepali na dveře maloskalského hotelu Kavka, kde se již tradičně konal seznamovací pobyt nastupujících ročníků.Od pondělí 5. 9. do středy 7. 9. se žáci vzájemně potkávali a seznamovali. Přitom jim pomáhali třídní učitelé, školní psycholožka, metodik prevence a výchovná poradkyně. Během výletu do Besedic probíhaly zábavné scénky, následovalo