• Ve středu 1. prosince 2021 jsme převzali poslední z darů na naši novou venkovní učebnu. Společnost Silnice LK věnovala 30 tis. Kč. Při předávání zdůraznil Ing. Petr Správka předseda jejího představenstva, že si na učebnu studenti své prostředky "vysportovali". Ten termín sedí, protože sportu a Randovce to spolu sluší. Na učebnu se podařilo celkem shromáždit

 • V úterý 21. září 2021 byla v prenatálním stádiu pokřtěna naše nová venkovní učebna, na kterou jsme si část finančních prostředků vysportovali. A křest se povedl. Sešla se skoro celá rodina, zahrála rodinná kapela, prošli jsme míry a váhy budoucího novorozence. Slavnostní hostinu nám zajistili farmáři z Rychnova a početnou sešlost dokonce pozdravil i autor

 • Dva koronavirové roky přervaly dlouhou řadu pravidelných studentských i kantorských výměn s gymnáziem v bavorském Kaufbeurenu. Při návštěvě manželů Birgit a Alexe Muellerových, kteří se na kaufbeurenské straně o partnerská města a organizace starají, jsme se ujistili, že hned, jak to půjde, budeme pokračovat. Téměř třicet let trvání přesahujících dvě generace nás zavazuje...

 • Dnešní koncert poskládaný z písniček bratří Nedvědů byl milou příležitostí zavzpomínat na časy, kdy se muzicírovalo bez YouTubu a Spotify. Je moc dobře vědět, že to dnešní mladí ještě tak docela nezapomněli. Dík patří zejména našim absolventům Ondrovi Polákovi, Víťovi Černému a Kubovi Vltavskému jinak skupině Grauschwanz, ale i všem co akci zorganizovali a svou

 • Ve středu 1. září 2021 ožila škola znovu studentským ruchem. Po dlouhém období jsou chodby a učebny plné lidí. První školní den poctil svou návštěvou hejtman Libereckého kraje Martin Půta, aby přivítal nastupující studenty 1.A a prohlédl si školu. Shodli jsme se, že ten letošní školní rok bude lepší než ten minulý. Tedy když

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán vydalo Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích

 • Obvykle bývají talentové zkoušky v lednu v tělocvičnách, v atletické hale na Střelnici, v Městské hale u přehrady, na biatlonové střelnici a lyžařském kolečku v Břízkách, a to bez roušek  i dezinfekce rukou. MŠMT sice svým opatřením konání přijímacích zkoušek umožnilo, ale většina provozovatelů externích sportovišť je nechala zavřená, a tak jsme si museli poradit

 • Výsledkové listiny přijímacího řízení 2021: pro žáky 9 tříd ZŠ uchazeče o čtyřletý všeobecný obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 pro žáky 9 tříd ZŠ uchazeče o čtyřletý sportovní obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 - vzhledem k bodové shodě na 29. a 30. místě je přímo přijato pouze 28 uchazečů pro žáky 5 tříd ZŠ

 • V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravornictví ČR se maturitní ples třídy S4.A, který se měl uskutečnit 20. března 2020 ruší. Škola se pokusí vyjednat s Eurocentrem jiný termín jeho konání. Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti pro nový termín plesu. Pokud by je někdo chtěl přesto vrátit, kontaktujte emailem Lucii Honzejkovou  - honzejkovalucie@seznam.cz nebo Terezu Žitnou

 • Tradice setkávání se v listopadových dnech u příležitosti ocenění našich úspěšných studentů a sportovců je stará skoro jako Randovka sama. Tedy po pravdě, je o něco mladší. První setkání probíhala v druhé polovině devadesátých let v jídelně školy. Studenti přišli hned po vyučování, dostali propisku a řízek ze školní kuchyně. Ale i to mělo své

 • To je název živého obrazu, který jsme na počest slavného vystoupení našich studentů v krajském kole Fyzikální olympiády společně ztvárnili v učebně f61 :-) Považte... Sedm z jedenácti, pět z osmi, nebo chcete-li jeden ze tří nejlepších žáků v kategorii D fyzikální olympiády v kraji je z naší školy. V konkurenci 28 soutěžících z prvních

 • Že jsme školou, která má ke sportu blízko, je jasné. ODM je událostí, která do Libereckého kraje přivede mladé sportovce z celé republiky. Dnes se v zasedací místnosti sešla většina těch, kteří se z Randovky přihlásili jako dobrovolníci, co pomohou akci zorganizovat. Představil jsem naše studenty krajské koordinátorce pro ODM Mgr. Sýkorové jako spolehlivé, pracovité

 • Paralela příběhu dvou světoznámých gigantů - zaoceánské lodi Titanic a Freddieho Mercuryho, fenomenální rockové legendy - které oba zničila s jejich rozměry neporovnatelná nicotnost, tvoří hlavní myšlenku projektu TITANIC FREDDIE AIDS. Jeho nositelem je český zpěvák Milan Šatník, který při něm spolupracuje s Peterem Freestonem, dlouholetým osobním zpěvákovým asistentem. Oba pány jsme měli možnost potkat

 • Vražedná mise na Fyziklání právě začala. Kapitán naší lodi, ředitel Hofrichter, rozhodl zničit pár pěkně těžkých fyzikálních problémů. Cesta byla strastiplná, najeli jsme na nebezpečná skaliska ve formě zácpy, která nás zdržela. Nicméně zkušení matadoři naší posádky (J.Chlum, M.Motejlek, V. Sladký a T.Císařová) si z toho nic nedělali a ukázali mně, plavčíkovi (J.Lexa), odhodlanou tvář. Celá

 • To je název projektu České advokátní komory, v rámci kterého se snaží ukázat středoškolákům jednotlivé právnické profese a další zajímavosti ze světa justice. Do projektu se zapojil i náš absolvent Jakub Kříž, tedy přesněji JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., vysokoškolský pedagog a spoluautor Zákona o církevních restitucích. Studenti Společenskovědního semináře tak měli možnost v pátek 8.

 • Ve dvou po sobě následujících lednových útercích navštívili v doprovodu svých rodičů školu postupně žáci 5. a 9. tříd základních škol, kteří uvažují o gymnaziálních studiích. Dvouhodinový program byl připraven zvlášť o uchazeče, kterým se stali průvodci po jednotlivých interaktivních stanovištích naši studenti prvních ročníků, a zvláště pro jejich rodiče, kterým se věnovali vedoucí pracovníci

 • V loňském roce jsme oslavili 25 let trvání partnerství s Jakob-Brucker-Gymnasium z bavorského Kaufbeurenu. To, že tento svazek přečkal do dnešní doby, je zásluhou mnoha a mnoha studentů a kolegů na obou stranách. Ti společnými silami vytvořili hodnotu, kterou má připomínat "stěna partnerství" v přízemí školy. Dnes jsme ji slavnostně pokřtili společnou fotkou všech pedagogů, a

 • Tradiční adventními trhy na Randovce, které se tentokrát konaly v úterý 4. prosince, završily mnohatýdenní úsilí našich žáků a učitelů, kteří společně celou událost dlouho chystali. A práce byla spousta - nacvičit vystoupení pro rodiče, napéct cukroví, vyrobit věci k prodeji, připravit stánky... A tak si návštěvníci trhů mohli v úterý na Randovce pořídit třeba

 • Kulaté výročí naší republiky oslavili studenti i učitelé společně v pátek 2. listopadu. Ráno ve vestibulu školy všechny vítala kapela a spolužáci i učitelé v dobových kostýmech. Po velké přestávce a přesunu do divadla pokračovaly oslavy slavnostním oceněním úspěšných studentů. Pozdravit je přišel náměstek hejtmana Libereckého kraje pan Petr Tulpa. Ceny jim pak předával náš první

 • Letní prázdniny se kvapem blíží a celá řada studentů  jistě bude o prázdninách pracovat na brigádách.  Ne vždy se však mladí lidé dostatečně orientují v pracovněprávních a souvisejících daňových zákonech a předpisech. Finanční úřad v Liberci proto připravil pro studenty středních škol informace, které jim v této oblasti pomohou. Někteří zaměstnavatelé totiž při výpočtu mezd

 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které proběhlo v pondělí 28.5.2018 na jablonecké radnici, bylo vlastně završením celého maturitního zkušebního období. To vlastně započalo již 11.dubnem tohoto roku, kdy všichni žáci maturitních ročníků zasedli poprvé do lavic v rámci státních maturit a napsali písemnou práci z českého jazyka a literatury. Po té ještě museli maturanti zdárně ukončit ke 30.4.2018 studium

 • Pátek třináctého nebývá oblíbené datum. Říká se, že nese smůlu. Třicítce kantorů z Randovky však pátek 13. dubna 2018 přinesl začátek víkendu plného zajímavých setkání, sportovních zážitků, poznávání nových míst, legrace a pohody. Přijali jsme totiž pozvání našich kolegů z německého Kaufbeurenu, abychom společně oslavili pětadvacet let trvání partnerství našich škol. To začalo v roce

 • V souladu s ustanovením §167 a §168 Školského zákona vyhlásil dne 9. dubna 2018 ředitel školy volby do Školské rady při Gymnáziu Dr. Antona Randy  v Jablonci nad Nisou. Volit se budou dva zástupci rodičů nezletilých žáků a žáků zletilých a také 2 zástupci pedagogických pracovníků školy. Zřizovatel vydal pro tyto volby Volební řád. V souladu

 • Gymnázium Dr. Antona Randy patřilo ke školám, které se zapojily do celorepublikové výstražné stávky #VyjdiVen. Půlhodinové akce, již iniciovali studenti středních a vysokých škol, se ve čtvrtek 15.3.2018 v přesné poledne zúčastnili všichni, kteří nesouhlasí s aktuálním chováním ústavních představitelů. Před budovou gymnázia mohli studenti, učitelé i veřejnost podepsat výzvu, kreativně vyjádřit nesouhlas na chodník

 • V úterý 13. března 2018 přivítala naše škola vzácnou návštěvu. V rámci výjezdu Vlády ČR do Libereckého kraje jsme přivítali pana ministra školství Roberta Plagu a vládního zmocněnce pro sport pana Milana Hniličku. V doprovodu náměstka hejtmana Libereckého kraje pana Petra Tulpy se oba pánové přijeli seznámit se systémem fungování sportovních gymnázií i problémy, se kterými

 • Ani o jarních prázdninách nezely školní prostory prázdnotou. Naše škola totiž letos pořádala ústřední kolo 59. ročníku Fyzikální olympiády nejvyšší kategorie A. V úterý 27. února se do Jablonce sjela padesátka těch, kteří nejlépe uspěli v krajských kolech této soutěže. Po slavnostním zahájení v historickém sále Hotelu Praha začalo soutěžní klání ve středu na Randovce

 • Dne 16.2. se pětičlenný tým (Martin Hazdra, Jakub Chlum, Martin Motejlek, Vít Sladký a Filip Tichý) v doprovodu pana ředitele Hofrichtera v Praze zúčastnil FYKOSího Fyziklání, mezinárodní fyzikální soutěže pro studenty středních škol. Již den předem jsme ovšem všichni krom Filipa využili této příležitosti i k účasti na akci Jeden den s fyzikou pořádané MFF

 • ….se stalo aktuálním tématem před blížícím se obdobím písemných přijímacích zkoušek Z tohoto důvodu navštívilo v úterní podvečer naši školu téměř 200 uchazečů o studium v budoucím čtyřletém i osmiletém gymnáziu. Měli možnost se seznámit se strukturou přijímacích testů z matematiky i českého jazyka, podobou záznamových archů pro zaškrtávání odpovědí, ale i taktikou a systémem bodování. Školní jídelnu pak

 • Gymnázia jsou tradičními baštami vzdělání.  To naše k tomu přidává spojení se sportem a snaží se podpořit rozvoj zájmu o vybraná sportovní odvětví v celém regionu. Nemalým příspěvkem k naplnění tohoto cíle byl seminář o přípravě běžeckých lyží pro všechny, kteří se chystají na Jizerskou padesátku a ostatní lyžařskou veřejnost. Každý, kdo se chtěl dozvědět

 • Nebývale vysoký počet budoucích uchazečů z 5. tříd ZŠ a jejich rodičů přišel v úterý 16. ledna na tradiční den otevřených dveří osmiletého gymnázia. Po krátkém společném úvodu v jídelně se žáci vydali na poznávací cestu naší školou, která měla 6 zastavení, vždy s ukázkami výuky některého z gymnaziálních předmětů. Rodiče se v té době

 • Ve čtvrtek 11.1. dopoledne se v zasedací místnosti sešli ti, kteří se v listopadu loňského roku pokoušeli o složení mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka FCE. A protože byli všichni ve svém snažení úspěšní, byly jim z rukou zástupkyně zkouškového centra Cambridge Exams paní Bébrové předány certifikáty a oni si mohli užít tento slavnostní a

 • První polovina ledna je tradičně obdobím, kdy se naše škola otevírá budoucím uchazečům o studium. V úterý 9. ledna 2018 tak přišlo bez mála 60 žáků 9. tříd ZŠ, aby si prohlédli své možné budoucí působiště. Čekalo je 6 stanovišť s ukázkami výuky, po kterých je provázeli žáci 1.A, tedy ti, kteří byli přesně před

 • V úterý 14. listopadu proběhlo jako každoročně slavnostní shromáždění studentů a pedagogů školy u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, během kterého se vždy ohlížíme za uplynulým školním rokem a oceňujeme ty, kteří v něm významně uspěli na poli sportovním či studijním. Letos převzali program i organizaci setkání samotní studenti, jak ti současní, tak

 • Český billiardový svaz oslovil před časem školu s nabídkou umístit zde jeden stůl pro sportovní kulečník. Cílem této aktivity je ukázat mladým lidem, že toto sportovní odvětví je zajímavé, a přilákat k němu mladé zájemce. V prvním fázi jsme dohodli, že za podpory jabloneckých hráčů vznikne ve škole, pokud bude zájem, kroužek sportovního kulečníku. Do

 • V pondělí 4. září ožila po dvou měsících škola opět studentským ruchem. Začal nový školní rok. Probíhaly první třídnické hodiny, ve kterých bylo třeba vyzvědět všechny letošní novinky. A že jich není málo. Nový provozovatel školní jídelny společnost UNIVERSAL s.r.o. slibuje pestrou nabídku obědů s možností internetové správy objednávek, ale také kvalitní služby školního bufetu